• Viljandi aurukatlamaja elektriosa projekteerimine ja ehitamine.

 • Renko katlamaja elektriosa projekteerimine ja ehitamine.

 • Addinol määrdepresi automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

 • Võsu veetöötlusjaama projekteerimine.

 • Suurupi Vääna-Jõesuu veetöötlusjaamade projekteerimine ja ehitamine.

 • Aruküla raasiku reoveepumplate elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine.

 • Vasalemma reoveepuhastusjaama elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

 • Veetöötlusjaama reoveepuhastusjaama elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

 • Kasepää-Mustvee reoveepumplate elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine.

 • Kakumäe veetöötlusjaamade elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine, programmeerimine ja SCADA süsteemi ehitamine.

 • Laekvere reoveepumplate elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

 • Sõrumäe veetöötlusjaama elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

 • Karinu reoveepumplate elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

 • Puka veetöötlusjaama elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.