Meie teenused

Elektri- ja automaatikalahenduste projekteerimine ja ehitamine

Iga eduka automaatikalahenduse taga on projekt, mis on koostatud oma ala asjatundjate poolt. Parimad projektilahendused tagab koostöö teiste eriosade projekteerijatega arvestades kliendi soove ja vajadusi. Projekteerime ja ehitame elektri ja automaatikalahendusi tööstustele.

Elektri- ja automaatikakilpide
projekteerimine ja ehitamine

Omame pikaajalist kogemust elektri- ja automaatikakilpide koostamisel. Kilbi komponentidena (kaitselülitid, sagedusmuundurid, kontrollerid, operaatorpaneelid jne) kasutame põhiliselt Schneider Electric toodangut. 

Loogikakontrollerite (PLC) ja operaatorpaneelide (HMI) programmeerimine

Protsesside juhtimiseks ja automatiseerimiseks on laialt kasutusel erinevad programmeeritavad loogikakontrollerid (PLC) ja operaatorpaneelid (HMI). Valime sobivad seadmed vastavalt kliendi vajadustele ja pakume seadmete programmeerimis-ja seadistamisteenust.

Kaugjälgimissüsteemide (SCADA) ehitamine

Pakume kaugjälgimisüsteemi ehitamist ja objektide sidumist Vijeo Citect (Citect SCADA) ja Ignition tarkvara baasil, mis annab visuaalse ülevaate süsteemi olukorrast ja ajaloost mistõttu võimaldab see vähendada riketest tingitud süsteemiseisakuid, saades koheselt teate rikke olemusest.