Tehtud tööd

 • Abja-Paluoja reoveepuhastusjaama elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine, programmeerimine ja SCADA süsteemi ehitamine.

 • Kuremaa reoveepuhastusjaama elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine, programmeerimine ja SCADA süsteemi ehitamine.

 • Taanis C.C.JENSENT aurukatlamaja ümberehituse elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine, programmeerimine ja SCADA süsteemi ehitamine.

 • Kurtna-Vasevere veetöötlusjaama elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

 • Männimäe veetöötlusjaama elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

 • Pärsama hakkepuidukatlamaja elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

 • Loo hakkepuidukatlamaja elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine ning ehitamine.

 • Stora Enso puurkaevpumpla andmete kogumine ja SCADA süsteemi ehitamine.

 • Kehtna veetöötlusobjektide sidumine SCADA süsteemi.

 • Kohila veetöötlusobjektide sidumine SCADA süsteemi.

 • Neeme veetöötlusjaama laienduse projekteerimine.

 • Ruhnu Ringsu sadama veetöötlusjaama elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

 • Kurtna-Vasevere veetöötlusjaama elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

 • Haljala reoveepuhasti ja pumplate elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine.

 • Värska sanatooriumi soojatagastussüsteemi automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.